Speidargruppene: kontaktinformasjon og møtedagar hausten 2020

Ta kontakt og bli med i speidaren!

 

Gruppeleiarar: Christfried Kaul, tlf. 91 69 68 20 og Tord Aksnes, tlf. 48 89 72 84

Roverkonge: Johannes Kaul, tlf. 96 01 45 94

Turleiar: Torstein Vattøy, tlf. 91 35 87 39

 

 

Stifinnar gutar f. 2011-2012 

Kristian Osnes, tlf. 99 62 91 65

onsdag partalsveker 18:00

 

Vandrar gutar f. 2010

Odd Egil Holta, tlf. 47 51 03 65

onsdag i partalsveker 18:00-19:30

 

Vandrar gutar f. 2009 (Hoggorm)

Olve Brandal, tlf. 41 92 32 44

onsdag i oddetalsveker 18:00-19:30

 

Vandrar gutar f. 2008 (Ulv)

Lars Erling Bjåstad Hovlid, tlf. 91 63 52 77

onsdag i partalsveker 18-19.30

 

Vandrar gutar f. 2005-2006 (Gaupe)

Christfried Kaul, tlf. 91 69 68 20

onsdag i oddetalsveker 17:00 -18:30

 

Stifinnar jenter f. 2011-2012

Silje Kiperberg, tlf. 99 37 91 47

torsdag i partalsveker 18:00 – 19:30

 

Vandrar jenter f. 2010

Elisabeth Kirkengen Hovlid, tlf. 95 16 58 48

onsdag i oddetalsveker 18:00-19:30

 

Vandrar jenter f. 2009 (Blårev)

Erlend A. Havaag, tlf. 91 57 62 32

tysdag i partalsveker 18:00-19:30

 

Vandrar jenter f. 2008 (Isbjørn) 

Birgitte Øvrelid, tlf. 91 61 88 90

onsdag i oddetalsveker 18:00-19:30

 

Vandrar jenter f. 2004-2007 (Rype)

Tonje Øyehaug Ruud, tlf. 98 68 37 12

tysdag i oddetalsveker 17:30-19:00