Speidaren hausten 2022: kontaktinformasjon og møtedagar

Speidarar er glad i livet rundt bålet

Da er vi klare til eit nytt speidarsemester! Speiding er ein aktiv måte å bruke naturen saman i mindre grupper (patruljer). Det er fokus på å bygge gode fellesskap, friluftsliv, bruke og verne om naturen, løyse utfordringar i lag. Speidarane har ein eigen speidarlov med grunnlag i kristne og humanistiske verdiar der alle er velkomne til å delta.

(mer…)