Styret og andre organ

Valde på årsmøtet 15. februar 2022

 

Hovudstyret i KFUK-KFUM Ulstein

Styremedlemmer:

Sunniva Røyset, leiar
Ole Martin Grevstad
Arnt Ole Grimstad
Hildegunn Valen Kleive
Hiljerd Holt Myrene
Henrik Vikebakk Sandstad
Ole Terje Sukka

Varamedlemmer:

Reidun Oline Holme Juliussen
Tord Aksnes

 

Kasserar 

Oddgeir Nygjerde

 

Revisor 

Harald Nordahl

 

Husnemnda 

Sigbjørn Halle
Jostein Kiperberg
Evy Vattøy
Lidbjørn Vattøy
Margaret Vikebakk
Astrid Hjellegjerde Viseth

 

Valnemnda 

Liv Osnes Dalbakken
Svein Arne Orvik
Arild Støylen

 

Representantar i nemnda for torsdagsmøta på Fredheim

Camilla Grimstad Hagen
Christina Grimstad Brekke