Styret og husnemnda

 

Hovudstyret i Ulstein KFUK-KFUM

Styremedlemmer:

Andreas Lunde (2019-2021), leiar
Solveig Johnsen Dahl (2019-2021)
Hiljerd Holt Myrene (2019-2021)
Lars Erling Bjåstad Hovlid (2020-2022)
Line Lervik Aksnes (2020-2022)
Svein Arne Orvik (2020-2022)
Aud Janne Hatlebakk (2020-2022)

Varamedlemmar:

Torill Vågen Vattøy (2020-2021)
Thorstein Viseth (2020-2022)

 

Husnemnd (2020-2021)

Lidbjørn Vattøy
Jostein Kiperberg
Sigbjørn Halle
Gunvor Grimstad
Merete Dragsund
Evy Vattøy (utleige av Fredheim)

 

Valnemnd (2020-2021)

Anne Strand Kiperberg
Odd Arne Vikebakk
Knut Johan Rønningen

 

Kasserar (2020-2021)

Arnfinn Hanstad

 

Revisor (2020-2021)

Harald Nordahl

 

Valperiodane står i parentes.