Digitalt VT laurdag 10. april

I år vert det ikkje fysisk VT, men digitalt.  Få med deg VT-TV 10.april!

Gå til Facebook-arrangementet
Aktuelt
Eit aktivt annleisår i KFUK-KFUM Ulstein
Eit aktivt annleisår i KFUK-KFUM Ulstein
VT 10. april vert digitalt
VT 10. april vert digitalt
Innkalling til årsmøte 2021
Innkalling til årsmøte 2021
SISTE NYTT FRÅ FACEBOOK
2020 – EIT AKTIVT ANNLEISÅR Vi kan sjå tilbake på eit år der koronatiltaka påverka mykje, men der vi likevel kunne gjennomføre mange kjekke aktivitetar for barn, unge og vakse. I speidaren og i Ten Sing var tala på aktive til og med høgare i koronaåret 2020 enn i 2019! Dei mange frivillige i KFUK-KFUM har slik vore med på å skape lyspunkt i ei krevjande tid for lokalsamfunnet, landet og verda. Styret takkar alle som har bidrege med si tid i 2020, det betyr mykje for mange. 👉 Følg lenka nedanfor og les om årsmøtet 16. mars 2021 og om arbeidet i 2020: 🔹 Vintertreffet i februar 🔹 Oppstartgudstenesta 🔹 Fredheimbasaren (avlyst) 🔹 Adventsfesten (avlyst) 🔹 Torsdagskveldane 🔹 Ten Sing 🔹 Tween Sing 🔹 Speidaren 🔹 Kvinnegruppene https://www.ulsteinkm.no/om-oss/aktuelt/eit-aktivt-annleisar-i-kfuk-kfum-ulstein/
🤩 Støtt barne- og ungdomsarbeidet til KFUK-KFUM i fylket, og få sjansen til å vinne desse stilige premiane! 🤩 Bruk Vipps-nummer 652571, det kostar 50,– per lodd 🙏
Bli medlem

Bli med og støtt eit ope, levande og trygt fellesskap!

KFUK-KFUM Ulstein driv kor for barn og ungdom, speidargrupper med meir.

Vi høyrer til YWCA og YMCA, verdas største ungdomsrørsle.

Bli med og kjemp for at unge overalt skal få utvikle seg som heile menneske!