Speidaren hausten 2022: kontaktinformasjon og møtedagar

Speidarar er glad i livet rundt bålet

Da er vi klare til eit nytt speidarsemester! Speiding er ein aktiv måte å bruke naturen saman i mindre grupper (patruljer). Det er fokus på å bygge gode fellesskap, friluftsliv, bruke og verne om naturen, løyse utfordringar i lag. Speidarane har ein eigen speidarlov med grunnlag i kristne og humanistiske verdiar der alle er velkomne til å delta.

Møtedag og kontaktpersonane er klare. Sjå oversikta nedanfor. Ta kontakt og bli med i speidaren!

 

Gruppeleiar er Christfried Kaul, tlf. 91 69 68 20

Patruljekontakter gutar:

Stifinnar gutar f. 2013-2014: Helge Stjern Tvedt 95975142

torsdagar i partalsveke 18:00-19:30

Vandrar gutar f 2012: Erlend Førre 48220068
(Tord Aksnes)
tysdagar i partalsveke 18:0019:30

Vandrar gutar f 2011 (fjellrev): Kristian Osnes 99629165
(Siv, Ottar og Connie)
onsdag i oddetalsveker 18:00-19:30

Vandrar gutar f 2010 (Røyskatt): Odd Egil Holta 47510365
Onsdagar oddetalsveke 18:00-19:30

Vandrar gutar f 2009 (Hoggorm): Olve Brandal 95816830
onsdag i oddetalsveka 18:00-19:30

Vandrar gutar f 2008 (Ulv): Hanne Marte Grimstad 99649996
Tysdagar i oddetalsveker kl. 18:00-19:30

Patruljekontakter jenter:

Stifinnar jenter f. 2013-2014: Kamilla Grimstad Hagen 98831417
måndagar i partalsveker kl 18.00-19:30

Vandrar jenter f. 2012: Liv Monica Leine Tokheim 41674905
torsdagar i oddetalsveka kl. 18:00-20:00

Vandrar jenter f: 2011 (Falk): Silje Kiperberg 99379147
tysdagar i oddetalsveker, 18:00-1930

Vandrar jenter f: 2010 (Mink):
Elisabeth
Kirkengen Hovlid 95165848
onsdag i oddetalsveka 18:00-19:30

Vandrar jenter f: 2009 (Blårev): Erlend A. Havaag 91576232
måndagar oddetalsveke 17:3019:00

Vandrar jenter f 2008 (Isbjørn): Birgitte Øvrelid 91618890
torsdag i partalsveke 18:00-19:30

Roverkonge: Johannes Kaul 96014594

Turleiar: Torstein Vattøy 91358739

Gruppeleiarar: Christfried Kaul 91696820