Speidaren hausten 2021: kontaktinformasjon og møtedagar

Speidarar på tur
Speidarar på tur

Da er vi klare til eit nytt speidarsemester! Speiding er ein aktiv måte å bruke naturen saman i mindre grupper (patruljer). Det er fokus på å bygge gode fellesskap, friluftsliv, bruke og verne om naturen, løyse utfordringar i lag. Speidarane har ein eigen speidarlov med grunnlag i kristne og humanistiske verdiar der alle er velkomne til å delta.

Dei fleste patuljene har funne møtedag og kontaktpersonane er klare. Sjå oversikta nedanfor. Ta kontakt og bli med i speidaren!

 

Gruppeleiar er Christfried Kaul, tlf. 91 69 68 20

Stifinnar gutar f. 2012-2013: Tord Aksnes, tlf. 48 89 72 84
møtedag ikkje avklart enda

Vandrar gutar f. 2011: Kristian Osnes, tlf. 99 62 91 65
onsdag i oddetalsveker 18:00-19:30

Vandrar gutar f. 2010 (Røyskatt): Odd Egil Holta, tlf. 47 51 03 65
møtedag ikkje avklart

Vandrar gutar f. 2009 (Hoggorm): Olve Brandal, tlf. 95 81 68 30
onsdag i oddetalsveka 18:00-19:30

Vandrar gutar f. 2008 (Ulv): Lars Erling Bjåstad Hovlid, tlf. 91 63 52 77
annankvar tysdag

Vandrar gutar f. 2005-2006 (Gaupe): Christfried Kaul, tlf. 91 69 68 20
møtedag ikkje avklart

Stifinnar jenter f. 2012-2013: Liv Astrid Langnes, tlf. 92 82 86 69
ca. annankvar onsdagar kl 18.30-20.00

Vandrar jenter f. 2011: Silje Kiperberg, tlf. 99 37 91 47
torsdagar i partalsveker, 18:00-1930

Vandrar jenter f. 2010: Elisabeth Kirkengen Hovlid, tlf. 95 16 58 48
onsdag i oddetalsveka 18:00-20:00

Vandrar jenter f. 2009 (Blårev): Erlend A. Havaag, tlf. 91 57 62 32
møtedag ikkje avklart

Vandrar jenter f. 2008 (Isbjørn): Birgitte Øvrelid, tlf. 91 61 88 90
torsdag i oddetalsveke 18:00-19:30

Roverkonge: Johannes Kaul, tlf. 96 01 45 94

Turleiar: Torstein Vattøy, tlf. 91 35 87 39