Årsmøte 2023

 

Årsmøte i KFUK-KFUM Ulstein

Tid:  Tysdag 28. februar 2023 kl 19.30

Stad: Fredheim (kjellaren)

 

Sakliste

Andakt

1. Konstituering

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Årsmelding for 2022

Sjå vedlegg nedst i artikkelen

4. Rekneskap for 2022 og budsjett for 2023

Sjå innlegg nedst i artikkelen

5. Val

6. Orientering

Mat

7. Mulighet for å kome med innspel til arbeidet (diskusjon om tema i grupper rundt borda)

8. Eventuelt

Blomsterutdeling

 

Styret i KFUK-KFUM Ulstein

 

Årsmeldingar og andre dokument

Årsmeldingar for KFUK-KFUM Ulstein

Årsmelding for 2022

Årsmelding for 2021

Årsmelding for 2020

Årsmelding for 2019

Årsmelding for 2018

Årsmelding for 2017

Årsmelding for 2016

Årsmelding for 2015

Årsmelding for 2014

 

Protokollar frå årsmøte

Protokoll frå årsmøte 16. mars 2021

Protokoll frå årsmøte 25. februar 2020

Protokoll frå årsmøte 21. februar 2019

Protokoll frå årsmøte 1. februar 2018

Protokoll frå årsmøte 7. mars 2017

Protokoll frå årsmøte 29. mars 2016

 

Budsjett og rekneskap

Budsjett for 2023 og rekneskap for 2022

Budsjett for 2022 og rekneskap for 2021

Budsjett for 2021 og rekneskap for 2020

Budsjett for 2020 og rekneskap for 2019

Budsjett for 2019 og rekneskap for 2018

Budsjett for 2018 og rekneskap for 2017

Budsjett for 2017 og rekneskap for 2016

Budsjett for 2016 og rekneskap for 2015