Det skjer mykje i løpet av eit år i Ulstein KFUK–KFUM

Mange møtte fram til Fredheimbasaren laurdag 3.november.

Semesterplan for hausten 2019.

Det skjer mykje i løpet av eit år i Ulstein KFUK–KFUM. I tillegg til alt som rører seg i kora, speidaren og vaksengruppene gjennom året, arrangerer vi også dette:

  • Semesteropningsgudsteneste 25. august i samarbeid med Ulstein sokn. Det markerer starten på eit nytt arbeidsår. Kontaktperson: Magne Grimstad jr.
  • Torsdagskveldar på Fredheim – 29. august, 19. september, 17. oktober i samarbeid med Ulstein sokn og Det Norske Misjonsselskap. Kontaktperson: Judit Grimstad Hatløy
  • Ulsteinmessa vert arrangert 7. september til inntekt for Ulstein nye kyrkje. Kontaktperson: Andreas Halle
  • Drypp – Gudsteneste for ungdom og unge vaksne med bl.a Marte Wang fredag 20. september. Kontaktperson: Ruben Voldsund
  • Alivefestivalen vert arrangert 25. – 27. oktober. Kontaktperson: Beate Mjøen Berg
  • Fredheimbasaren – her tar alle i eit tak for å samle inn pengar til laget vårt! Datoen er laurdag 16. november. Kontaktperson: Torill Våge Vattøy
  • Gospelnight – med Ulstein ten sing laurdag 23. november. Kontaktperson: Ruben Voldsund
  • Speidargudsteneste – den årlege speidargudstenesta med årsmøte søndag 24. november.
  • Adventsfesten – ein dugnadsfest på Fredheim for alle over 20 år – med god mat og underhaldning. Årets fest er laurdag 30. november. Kontaktperson: Silje Grimstad Tvedt

Følg med og få meir informasjon om aktivitetane på Facebook-sida vår og i lokalavisa!