Det skjer mykje i løpet av eit år i KFUK–KFUM Ulstein

Det skjer mykje i løpet av eit år i KFUK–KFUM Ulstein. I tillegg til alt som rører seg i kora, speidaren og vaksengruppene gjennom året, arrangerer vi også dette:

  • Semesteropningsgudsteneste i samarbeid med Ulstein sokn. Det markerer starten på eit nytt arbeidsår.   
  • Torsdagskveldar på Fredheim i samarbeid med Ulstein sokn og Det Norske Misjonsselskap. Kontaktpersonar: Christina Brekke og Kamilla Grimstad Hagen 
  • Drypp – gudsteneste for ungdom og unge vaksne
  • Fredheimbasaren – her tar alle i eit tak for å samle inn pengar til laget vårt! 
  • Gospelnight med Ulstein Ten Sing
  • Speidargudsteneste – den årlege speidargudstenesta med årsmøte
  • Adventsfesten – ein dugnadsfest på Fredheim for alle over 20 år – med god mat og underhaldning 

Følg med og få meir informasjon om aktivitetane på Facebook-sida vår og i lokalavisa!