Årsmøte 2024

Årsmøte i Ulstein KFUK-KFUM tysdag 27.februar 2024 kl 19.30 på Fredheim.

  • Andakt ved Hildegunn Valen Kleive
  • Konstituering
  • Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Årsmelding for 2023
  • Fastsetting av medlemskontingent
  • Rekneskap for 2023 og budsjett for 2024
  • Endring av lovene
  • Val
  • Orienteringssaker

I tillegg vert det matykt med pastasalat og sosialt samkvem, der ein kan kome med innspel til arbeidet og bruken av Fredheim.
Ved spørsmål, ta kontakt med styreleiar Arnt Ole Grimstad på arntole.grimstad@gmail.com

Velkomne!

Vedlegg

Klkk her for Innkalling

Klikk her for Årsmelding

Klikk her for Resultat 2023

Klikk er for Budsjett 2024

Klikk her for Balanse pr. 31.12.23

Klikk her for Lover for Ulstein KFUK-KFUM

Klikk her for Innstilling fra valgnemnda