Årsmøte 2023

Fredheim.

Årsmøte i KFUK-KFUM Ulstein Tid:  Tysdag 28. februar 2023 kl 19.30 Stad: Fredheim (kjellaren)

Sakliste

Andakt

1. Konstituering

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Årsmelding for 2022

Sjå vedlegg nedst i artikkelen

4. Rekneskap for 2022 og budsjett for 2023

Sjå innlegg nedst i artikkelen

5. Val

6. Orientering

Mat

7. Mulighet for å kome med innspel til arbeidet (diskusjon om tema i grupper rundt borda)

8. Eventuelt

Blomsterutdeling

 

Styret i KFUK-KFUM Ulstein