TS Nett 019

Magne Grimstad jr. med tilbakeblikk dei første ti åra.