TS Nett 003

Jubileumskoret med dirigent Kirsti Pedersen Haugen ved pianoet.