Raus gåve til Ulstein KFUK-KFUM

Opplæring Vest støttar Ulstein KFUK-KFUM med 10 000 kroner. Gåva gjer det mogleg å styrke det breie barne- og ungdomsarbeidet KFUK-KFUM driv lokalt.

Opplæring Vest AS har sidan 1979 drive sertifisert HMS-opplæring i bedrifter. Målet er at arbeidsplassane skal drivast på ein trygg måte for menneska der.

– Vi ønsker å støtte det gode arbeidet til KFUK-KFUM slik at barn og ungdom kan oppleve verdien av tryggleik og samhald. Det er viktig for dei både no, og når dei som vaksne skal jobbe saman med andre, seier Per Asle Madsen, dagleg leiar i Opplæring Vest.

– Vi er svært takksame for støtta frå Opplæring Vest. Tanken bak gåva harmonerer godt med føremålet til KFUK-KFUM, som er å utvikle og ta ansvar for heile mennesket med ånd, sjel og kropp, seier Jan Einar Roos, leiar i Ulstein KFUK-KFUM.

Ulstein KFUK-KFUM er eit aktivt lag for folk i alle aldrar som vil ta del i eit kristent og mangfaldig fellesskap. Laget driv Ten Sing-kor, Tween Sing-kor, Gospelkoret, speidargrupper, vaksengrupper og annan aktivitet i Ulstein. Det er over 300 aktive i laget, som har base på samlingshuset Fredheim i Ulsteinvik sentrum. «Ver deg sjølv. Stå opp for andre» er slagordet til KFUK-KFUM, som er ein del av YWCA og YMCA – verdas største ungdomsrørsle.