Globalløpet 2017

7. mai 2017 arrangerer Sunnmøre folkehøgskule globalløp i Ulsteinvik sentrum, til inntekt for skulen sitt Ilula-prosjekt.

Sjå arrangementet på Facebook.

Midlane går til arbeid for foreldrelause born og unge åleinemødre i Ilula i Tanzania, der skulen samarbeider med Ilula Orphan Program og Ilula YWCA. Prosjektet er ein del av Stop Poverty-kampanjen som er utvikla av KFUK-KFUM Global, der målet er å utrydde ekstrem fattigdom innan år 2030.

Folkehøgskulen har fokus på dette prosjektet gjennom heile året, og samlar inn pengar på ulike måtar. Globalløpet er den største inntektskjelda. I 2016 samla dei inn 447 000 kr. på løpet, med over 100 lokale deltakarar i tillegg til alle skulen sine elevar. Til saman var 215 deltakarar med.

Dagen startar med gudsteneste i Ulstein kyrkje kl. 11 der prosjektet blir presentert og elevane deltek. Så startar sjølve løpet rett etter gudstenesta utanfor kyrkja/rådhuset.

Løpet går ut på å springe eller gå så mange runder på 1 km som ein greier på ein time. Deltakarane skaffar sjølve sponsorar, enten pr. runde eller eit totalbeløp. Folkehøgskuleelevane stiller med kostymer, litt program med m.a. felles oppvarming, matsal og liv og røre i sentrum.

Få med deg vener og familie og bli med!