Årsmøte og medlemskveld 1. mars 2017

Vel møtt til årsmøte og medlemskveld på Fredheim!

Program:

18.00  Årsmøte med vanlege årsmøtesaker (sjå dokument nedst på sida)
– Konstituering
– Godkjenning av innkalling og sakliste
– Årsmelding frå Ulstein KFUK-KFUK
– Rekneskap frå styret 2016
– Budsjett 2017
– Val

19.15  Matykt med varmmat

19.45  Medlemskveld
– Øyvin Sønnesyn og linja Global Safari fortel om Sunnmøre Folkehøgskule sitt prosjekt i Ilula, Tanzania.
– Ten Sing syng.
– Allsong
– Magne Grimstad fortel om ny kyrkje.

Årsmøtedokument

Årsmelding for 2016

Revidert rekneskap for 2016

Innstilling frå valkomiteen