Årsmøte i Ulstein KFUK-KFUM 21. februar 2019 kl. 18.00

Fredheim.

Ulstein KFUK-KFUM kallar inn til årsmøte torsdag 21. februar 2019 kl. 18.00 på Fredheim. Vi reknar med å vere ferdig kl 21.00. Årsmøtet vert opna med ord for kvelden.

Sak 1
Konstituering

Sak 2
Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 3
Årsmelding for arbeidsåret 2018

Sak 4
Rekneskap for 2018 og budsjett 2019

Sak 5
Val

Sak 6
Orienteringssaker med varm matykt
– Bruk av jubileumsgåve frå Sparebanken Møre
– Semesterplan 2019
– Kva skjer med Fredheim når ny kyrkje skal byggast

Frist for å melde saker til årsmøte er satt til torsdag 31.januar 2019. Eventuelle saker sendast til styreleiar Magne Grimstad jr. – magne@osberget.no