Årsmøte i Møre og Romsdal krins av Norges KFUK-KFUM

Ragnhild Blindheim og Eivind Roos møtte som ungdomsrepresentantar frå Ulstein KFUK-KFUM.

Søndag 18. mars gjennomførte Møre og Romsdal krins av Norges KFUK-KFUM sitt årsmøte. Årsmøtet blei gjennomført i Ålesund og i lokala til Ynglingen.

Årsmøtelyden talte knappe 20 representantar. Frå Ulstein KFUK-KFUM møtte Ragnhild Blindheim, Eivind Roos og Magne Grimstad jr. Eivind blei valt inn som ungdomsrepresentant.  Gunhild Snipsøyr sit på andre året og Liv Osnes Dalbakken blei valt inn som ny styremedlem. Gratulerer. Ulstein er sterkt representert i styret.

I tillegg orienterte Arnt Ole Grimstad om Sunnmøre Folkehøgskule.

Det var spennande å drøfte lokale to-årsmål for perioden 2018 til 2020. Dokumentet er lagt ved.