Innkalling til årsmøte 2021

På grunn av koronarestriksjonane blir årsmøtet i år halde først den 16. mars. Velkomen!

Tid: 16. mars kl. 19

Stad: Sunnmøre folkehøgskule

 

Sakliste 

1/2021  Konstituering

2/2021  Godkjenning av innkalling og sakliste

3/2021  Årsmelding 2020

4/2021  Rekneskap for 2020 og budsjett for 2021

5/2021  Val

6/2021  Orienteringar

7/2021  Matykt

Medlemmer kunne melde saker til styret innan 23. februar.  

 

Smittevern

Møtet vert halde i tråd med nasjonale og lokale føringar for smittevern.

  • Alle som møter må vere symptomfrie.
  • Alle skal halde minst ein meters avstand på møtet.
  • Vi noterer namnet og kontaktinformasjonen til alle deltakarane.
  • Ansvarleg arrangør er styret i KFUK-KFUM ved styreleiar Andreas Lunde.