Velkomen til årsmøte 2021

På grunn av koronarestriksjonane blir årsmøtet i år halde først den 16. mars.

Møtet vert på Sunnmøre folkehøgskule kl. 19.

Vi legg møtedokumenta fortløpande ut her når dei er klare.

 

Sakliste 

1/2021  Konstituering

2/2021  Godkjenning av innkalling og sakliste

3/2021  Årsmelding 2020

4/2021  Rekneskap for 2020 og budsjett for 2021

5/2021  Val

6/2021  Matykt

Medlemmer kan elles melde saker til styret innan 23. februar. Bruk adressa a_lunde@hotmail.com. 

 

Smittevern

Møtet vert halde i tråd med nasjonale og lokale føringar for smittevern.

  • Alle som møter må vere symptomfrie.
  • Alle skal halde minst ein meters avstand på møtet.
  • Vi noterer namnet og kontaktinformasjonen til alle deltakarane.
  • Ansvarleg arrangør er styret i Ulstein KM ved styreleiar Andreas Lunde.