Det skjer mykje i løpet av eit år i Ulstein KFUK–KFUM

Det skjer mykje i løpet av eit år i Ulstein KFUK–KFUM. I tillegg til alt som rører seg i kora, speidaren og vaksengruppene gjennom året, arrangerer vi også dette:

  • Semesteropningsgudsteneste i samarbeid med Ulstein sokn. Det markerer starten på eit nytt arbeidsår. Kontaktperson: Lars Erling Bjåstad Hovlid 
  • Torsdagskveldar på Fredheim i samarbeid med Ulstein sokn og Det Norske Misjonsselskap. Kontaktperson: Christina Brekke og Kamilla Grimstad Hagen 
  • Drypp – gudsteneste for ungdom og unge vaksne
  • Alivefestivalen. Kontaktperson: Beate Mjøen Berg 
  • Fredheimbasaren – her tar alle i eit tak for å samle inn pengar til laget vårt! Datoen er laurdag 14. november 2020. Kontaktperson: Torill Vågen Vattøy 
  • Gospelnight med Ulstein Ten Sing
  • Speidargudsteneste – den årlege speidargudstenesta med årsmøte
  • Adventsfesten – ein dugnadsfest på Fredheim for alle over 20 år – med god mat og underhaldning 

Følg med og få meir informasjon om aktivitetane på Facebook-sida vår og i lokalavisa!