Bli med i eit ope, levande og trygt fellesskap!

  • Ulstein KFUK-KFUM er eit aktivt lag for folk i alle aldrar som vil ta del i eit kristent og mangfaldig fellesskap.
  • Vi driv Ten Sing-kor, Tween Sing-kor, Gospelkoret, speidargrupper, vaksengrupper og annan aktivitet i Ulstein.
  • Vi er over 300 aktive. Basen vår er samlingshuset Fredheim i Ulsteinvik sentrum.
  • «Ver deg sjølv. Stå opp for andre» er slagordet til KFUK-KFUM.
  • Føremålet til Noregs KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for heile mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe menneske å leve og vekse i tru på Jesus Kristus og i mellommenneskeleg forståing, og utfordre til engasjement og handling i kyrkje og samfunn, lokalt og globalt.

 

Følg oss på Facebook!

 

 

Kontakt

 

Styreleiar Jan Einar Roos, tlf. 454 13 231, janeiroos@hotmail.com

Postadresse: Ulstein KFUK-KFUM, postboks 81, 6067 Ulsteinvik

Kontonr.: 4137.30.13291