Det skjer mykje i løpet av eit år i Ulstein KFUK–KFUM

 

I tillegg til alt som rører seg i kora, speidaren og vaksengruppene gjennom året, arrangerer vi også dette:

 

  • Torsdagskveldar på Fredheim – i samarbeid med Ulstein sokn og Det Norske Misjonsselskap

 

  • Friluftsgudsteneste under Trebåtfestivalen i august – i samarbeid med Ulstein sokn. Det markerer starten på eit nytt arbeidsår.

 

  • Fredheimbasaren i november – her tar alle i eit tak for å samle inn pengar til laget vårt! I 2017 er datoen 18. november.

 

  • Adventsfesten – ein dugnadsfest på Fredheim for alle over 20 år – med god mat og underhaldning. I 2017 er festen 2. desember.

 

  • Julefesten – 4. juledag er det fest for heile familien med variert program, mat, prat og gang kring juletreet.

 

 

Følg med og få meir informasjon om aktivitetane på Facebook-sida vår og i lokalavisa!