Bli medlem!

Sjekk ut meir her
Aktuelt
Påskekonsert med Gospelkoret
Påskekonsert med Gospelkoret
Ulstein Ten Sing feira 40 år
Ulstein Ten Sing feira 40 år
Årsmøte med søkelys på inkludering
Årsmøte med søkelys på inkludering
SISTE NYTT FRÅ FACEBOOK
Hovudlaget
Onsdag 21.mars er det påskekonsert med Gospelkoret i Ulstein kyrkje.
Ten sing
ALLE, ALLE, ALLE VIL VI GJERNE HA MED:-)
Speidar
Krinsleir på Eikrem 2016 ☺
Gospelkoret
Velkommen til påskekonsert onsdag 21.mars!
Møre og romsdal kfuk-kfum
Er det noen etternølere som vil være med på Påskeleir for ungdom? Leiren begynner lørdag 24. mars og varer til tirsdag 27. mars og skal være på Fjellsetra. Vi tar i mot påmeldinger frem til mandag.
Ulstein kyrkje
Kva vil det seie å tru? NMSmisjonsforeninga Osnesblomen sine refleksjoner over Joh 3 er bakgrunn for preika. Eit barn skal bli døypt, det er søndagskule og vi samlast om nattverd, felleskap og song. Mari Ann Vattøy vil synge Credo. Vel møtt til kyrkja di!
Bli medlem

Bli med og støtt eit ope, levande og trygt fellesskap! Ulstein KFUK-KFUM driv kor for ungdom, barn og vaksne, speidargrupper og mykje anna. Vi høyrer til verdas største ungdomsrørsle.

Bli med og kjemp for at unge overalt skal få utvikle seg som heile menneske!

Siste nytt
kfuk-kfum.no
Fasteaksjonen går av stabelen 18.-20. mars, og i år skal pengene gå til Kirkens Nødhjelps arbeid med vann og sanitær i utsatte områder omkring i verden. Vi ønsker alle bøssebærere lykke til!
Fasteaksjonen går av stabelen 18.-20. mars, og i år skal pengene gå til Kirkens Nødhjelps arbeid med vann og sanitær i utsatte områder omkring i verden. Vi ønsker alle bøssebærere lykke til!
Vi har 4 flotte medlemmer i delegasjonen til World YWCA på FNs kvinnekommisjon denne uken. Et av medlemmene har skrevet denne artikkelen om det de opplever og jobber med. #CSW62
Vi har 4 flotte medlemmer i delegasjonen til World YWCA på FNs kvinnekommisjon denne uken. Et av medlemmene har skrevet denne artikkelen om det de opplever og jobber med. #CSW62
KFUK-KFUM OG DEN NORSKE KIRKE– litt om alt som er på gang… Jeg vil gjerne fortelle noe om hva som skjer nå i KFUK-KFUM, og hva vi prioriterer i samarbeidet mellom organisasjonen og Den norske kirke, i forbindelse med plattformen «Kirkens Unge» 1. Et særlig moment i vår langtidsstrategi («KFUK-KFUM 2025») er å nå bredere blant ulike grupper unge mennesker i det norske samfunn. Vi tenker om oss selv at vi bidrar vesentlig til å berge folkekirkens framtid. 2. Vi styrke satsningen på ungt lederskap ved å utvikle og gjennomføre ledertreningsprogrammer for flere unge i kirke og samfunn. Vi har nylig revidert vårt «modul-program» «Ledere i vekst» for unge i videregående alder, reviderer nå MILK og har et særskilt fokus på rekruttering til kirkelig tjeneste. 3. Vi etablere mer forebyggende diakonalt arbeid blant unge mennesker, herunder etablering av «KFUK-KFUM Forandringshus» som en inkluderende livsynsåpen arena for unge mennesker i flerkulturelle nærmiljø i norske byer; flere steder i nært samarbeid med kirken. 4. Vi forsterke samhandlingen med Den norske kirke ved å aktivt søke nytt samarbeid om medlemsbasert barne- og ungdomsarbeid. I den forbindelse har vi blant annet innført nye medlemsskapsordninger, diakonal valgfri «minstepris» etc. 5. Vi videreutvikler eksisterende og nye programmer for musikk og kultur blant barn og ungdom, med særlig vekt på fornyelse og nyetablering av Ten Sing i hele landet. (50 års jubileum) 6. Vi gir flere unge mennesker innsikt i sammenhengen mellom tro og globalt engasjement. Vi vil skape flere møteplasser mellom ungdom på tvers av kultur- og landegrenser, og nye arenaer for unge menneskers engasjement for rettferdighet og fred. Dette skjer i nært samarbeid med våre internasjonale YWCA- og YMCA-partnere, og gjennom mellomkirkelige kontakter. 7. Foruten «KFUK-KFUM Forandringshuset» er vi i ferd med å etablere to ytterligere nye nasjonale programvirksomheter, begge i tett samarbeid med lokale menigheter i Den norske kirke: «KFUK-KFUM Kulturskole» og «KFUK-KFUM Åpen Barnehage». 8. Vi vurderer at de programområdene vi i særlig grad har kompetanse til å levere på i vårt samarbeid med menigheter/prostier/bispedømmer er konfirmantrelaterte programmer (leirer og festivaler, lederkurs, innsatsteam), musikk og kultur, ledertrening, og diakonale programmer blant unge mennesker.
KFUK-KFUM OG DEN NORSKE KIRKE– litt om alt som er på gang… Jeg vil gjerne fortelle noe om hva som skjer nå i KFUK-KFUM, og hva vi prioriterer i samarbeidet mellom organisasjonen og Den norske kirke, i forbindelse med plattformen «Kirkens Unge» 1. Et særlig moment i vår langtidsstrategi («KFUK-KFUM 2025») er å nå bredere blant ulike grupper unge mennesker i det norske samfunn. Vi tenker om oss selv at vi bidrar vesentlig til å berge folkekirkens framtid. 2. Vi styrke satsningen på ungt lederskap ved å utvikle og gjennomføre ledertreningsprogrammer for flere unge i kirke og samfunn. Vi har nylig revidert vårt «modul-program» «Ledere i vekst» for unge i videregående alder, reviderer nå MILK og har et særskilt fokus på rekruttering til kirkelig tjeneste. 3. Vi etablere mer forebyggende diakonalt arbeid blant unge mennesker, herunder etablering av «KFUK-KFUM Forandringshus» som en inkluderende livsynsåpen arena for unge mennesker i flerkulturelle nærmiljø i norske byer; flere steder i nært samarbeid med kirken. 4. Vi forsterke samhandlingen med Den norske kirke ved å aktivt søke nytt samarbeid om medlemsbasert barne- og ungdomsarbeid. I den forbindelse har vi blant annet innført nye medlemsskapsordninger, diakonal valgfri «minstepris» etc. 5. Vi videreutvikler eksisterende og nye programmer for musikk og kultur blant barn og ungdom, med særlig vekt på fornyelse og nyetablering av Ten Sing i hele landet. (50 års jubileum) 6. Vi gir flere unge mennesker innsikt i sammenhengen mellom tro og globalt engasjement. Vi vil skape flere møteplasser mellom ungdom på tvers av kultur- og landegrenser, og nye arenaer for unge menneskers engasjement for rettferdighet og fred. Dette skjer i nært samarbeid med våre internasjonale YWCA- og YMCA-partnere, og gjennom mellomkirkelige kontakter. 7. Foruten «KFUK-KFUM Forandringshuset» er vi i ferd med å etablere to ytterligere nye nasjonale programvirksomheter, begge i tett samarbeid med lokale menigheter i Den norske kirke: «KFUK-KFUM Kulturskole» og «KFUK-KFUM Åpen Barnehage». 8. Vi vurderer at de programområdene vi i særlig grad har kompetanse til å levere på i vårt samarbeid med menigheter/prostier/bispedømmer er konfirmantrelaterte programmer (leirer og festivaler, lederkurs, innsatsteam), musikk og kultur, ledertrening, og diakonale programmer blant unge mennesker.